Как заполняется графа 2 приложения 2 к декларации по НДС

Нарешті податківці надали відповідь на запитання: який порядок заповнення колонки 2 табличної частини додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2).

Відповідь була наступною.

Відповідно до ст. 198 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

У разі, якщо за результатами (податкового) періоду податковий кредит платника перевищує його податкові зобов’язання у платника формується від’ємне значення податку на додану вартість (далі – ПДВ) звітного (податкового) періоду, яке відповідно до п. 200.4 ст. 200 ПКУ може бути зараховане до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду відображається у додатку 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)”, порядок заповнення і подання якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня року № 21.

Отже, для відображення сум ПДВ, за рахунок яких сформовано від’ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника.

ДФС свою позицію виклала в листі 22.02. р. № 6111/7/99-99-19-03-02-17

Навигация по записям

Налоговики разъясняют, как надо было правильно заполнять приложение 2 к налоговой декларации по НДС

Как и предполагалось, в последний день срока представления налоговых деклараций по НДС фискальные органы начали публиковать разъяснения по проблемным моментам составления декларации и приложения к ней.

Так на сайте ГФС и в письме ГФС от 22.02. г. № 6111/7/99-99-19-03-02-17 появились разъяснения относительно заполнения приложения 2 к налоговой декларации по НДС.

При заполнении приложения 2 к налоговой декларации по НДС Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2) в колонке 2 табличной части указывается индивидуальный налоговый номер (ИНН) налогоплательщика поставщика, а при формировании отрицательного значения за счет сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на таможенную территорию Украины, - собственный ИНН налогоплательщика (покупателя).

Лист Державної фіскальної служби України від 22.02. р. № 6111/7/99-99-19-03-02-17

Державна фіскальна служба України у зв'язку із численними зверненнями платників податків щодо порядку заповнення додатка 2 до Податкової декларації з податку на додану вартість Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (далі – Додаток 2) повідомляє.

Відповідно до статті 198 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податковий кредит звітного періоду складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

У разі якщо за результатами звітного (податкового) періоду податковий кредит платника перевищує його податкові зобов'язання, у платника формується від'ємне значення податку на додану вартість звітного (податкового) періоду, яке відповідно до пункту 200.4 статті 200 Кодексу може бути зараховане до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається у Додатку 2, порядок заповнення і подання якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01. № 21 Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість .

Отже, для відображення сум ПДВ, за рахунок яких сформовано від'ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 Додатка 2 слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника, у якого придбано товари/послуги, за рахунок яких сформовано від'ємне значення ПДВ.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності, проведення масово-роз'яснювальної та контрольно-перевірочної роботи й апеляційних процедур.

Голова Р. Насіров

Заполнение приложения 2 к декларации по НДС

Каков порядок заполнения приложения 2 к налоговой декларации по НДС (Д2)?

В соответствии с п. 200.4 ст. 200 Налогового кодекса бюджетному возмещению подлежит часть отрицательного значения, равная сумме налога, фактически уплаченной получателем товаров/услуг в предыдущих и отчетном налоговых периодах поставщикам таких товаров/услуг или в Государственный бюджет Украины, а при получении от нерезидента услуг на таможенной территории Украины - сумме налогового обязательства, включенного в налоговой декларации за предыдущий период за полученные от нерезидента услуги получателем услуг.

Формы налоговой отчетности по НДС утверждены приказом № 678.

Согласно п. 13 раздела ІІІ Порядка № 678 в составе декларации представляются приложения (при заполнении данных в соответствующих строках декларации) и копии записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных, в частности справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается не погашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода (Д2) (приложение 2).

При заполнении приложения 2 к налоговой декларации по НДС необходимо указать следующие показатели:

 • в колонке 2 указывается отчетный (налоговый период), в котором возникла сумма отрицательного значения НДС;
 • значение колонки 3 итоговой строки (всего) должно соответствовать значению строки 22 налоговой декларации по НДС;
 • значение колонки 4 итоговой строки приложения 2 должно соответствовать сумме налога, фактически уплаченной в предыдущих и отчетном налоговых периодах, которая была включена в состав налогового кредита соответствующего налогового периода и не принимала участия в расчетах бюджетного возмещения в течение предыдущих налоговых периодов или не погашала налоговые обязательства последующих отчетных периодов и осталась при этом в сумме отрицательного значения отчетного периода;
 • значение колонки 5 итоговой строки приложения 2 должно соответствовать значению строки 24 налоговой декларации отчетного налогового периода.

Перечень использованных документов

 • Налоговый кодекс — Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI
 • Таможенный кодекс — Таможенный кодекс Украины от 11.07.2002 г. № 92-ІV
 • Приказ № 678 — приказ Миндоходов Украины от 13.11. г. № 678 Об утверждении форм и Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость
 • Порядок № 678 — Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденный приказом Миндоходов Украины от 13.11. г. № 678
 • Порядок № 708 — Порядок ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных, утвержденный приказом Миндоходов Украины от 25.11. г. № 708

Еще материалы на тему:

 • 24.06.. № 24 Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях

Чи потрібно сільськогосподарському підприємству — суб єкту спеціального режиму оподаткування нараховувати податкові зобов язання у р. на підставі ст. 199 Податкового кодексу.

 • 24.06.. № 24 Помилки у податковій накладній, не пов’язані зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг

  Який порядок виправлення у податковій накладній помилок, не пов язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

 • 17.06.. № 23 Постачання зернових культур

  Який порядок оподаткування платником ПДВ операцій з постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 відповідно до УКТ ЗЕД.

 • 17.06.. № 23 Ліквідація основних засобів

  Який порядок нарахування ПДВ при ліквідації основних виробничих чи невиробничих засобів, які ліквідуються за самостійним рішенням платника податку.

 • 17.06.. № 23 Коригування номенклатури поставлених товарів

  Який порядок заповнення розрахунку коригування кількісних і вартісних показників, складеного до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) у разі коригування номенклатури поставлених товарів/послуг.

  Все материалы раздела: «Консультации »

  Источники: http://accountant.od.ua/1444-2/, http://avers3.com/8253, http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/7677


  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением